Wereldgezondheidsdag

Aandacht voor gezondheid!

Wereldgezondheidsdag
De World Health Organization (WHO) vraagt met de
Wereldgezondheidsdag dat ieder jaar op 7 april wordt gevierd, aandacht
voor gezondheid. Veel ziektes en problemen ontstaan door o.a. armoede
en ondoelmatige gezondheidszorg. Door deze items en bijhorende taboes
aandacht te geven op de Wereldgezondheidsdag hoopt de WHO deze
meer bespreekbaar te maken.

De WHO is de gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die
een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van gezondheid en
welzijn. De organisatie bepaalt de agenda voor gezondheid, zet normen en
helpt landen die hulp nodig hebben door het geven van technische hulp en
monitoring van trends in de gezondheid.

Een belangrijk doel van de WHO is het publiceren van betrouwbare
teksten op gezondheidsgebied. Deze hebben als doel het beschikbaar
maken van betrouwbare informatie. Tijdens een uitbraak van een nieuwe
ziekte ontstaat er al snel heel wat hysterie. Iemand roept een oorzaak en
de media nemen het met alle plezier over. Zo gaat men een gerucht
geloven en dit probeert de WHO te bestrijden door duidelijk te zijn in de
aanwezige informatie en duidelijk te zijn in de informatie die nog niet
bekend is.

In veel landen zijn ziektes als Aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de
ziekte epidemisch gemaakt, maar in landen waar het doorbroken is loopt
het nieuwe aantal aidsgevallen terug. Ook een ziekte als Malaria, die niet
het last van een taboe draagt, komt nog veel te vaak voor dan nodig is.

De WHO doet nog vele andere dingen. Of het nu gaat om condooms
uitdelen, informatie verschaffen over obesitas of diepgaand onderzoek
naar nieuwe ziektes, de WHO houdt zich hiermee bezig. De WHO helpt
mensen met het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid,
bedrijven met het veilig produceren van voedsel en landen met het
opstellen van een goed gezondheidsbeleid.