Pesten op het werk

Pesten op het werk

Pesten op het werk

Uit onderzoek blijkt dat pesten niet enkel op school gebeurt onder jongeren maar ook op het werk. Pesterijen op het werk hebben zowel betrekking op binnen als buiten de onderneming of instelling. Dit wordt gedefinieerd als meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen die bijgevolg de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon aantast. Pesterijen komt voor in veel vormen. Dit kan in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. In dit artikel lezen we over de frequentie van pesterijen, oorzaken, preventiemaatregelen en hoe het verder behandeld kan worden.

Er zijn verschillende oorzaken van pesten. We onderscheiden drie risicofactoren met betrekking op het werk. Deze zijn taakgerelateerde, teamgerelateerde en organisationele risicofactoren. Onder taakgerelateerd verstaan we slecht georganiseerde werkomgeving, baanonzekerheid en werkdruk. De teamgerelateerd stressoren zijn lage morele standaard, weinig steun van collega’s en tekorten in het leiderschap. Tot slot merken we dat op organisationeel vlak de werknemersgerichte organisatieculturen pesterijen minder voorkomen. 

Uit onderzoek blijkt dat 20% van de werknemers maandelijks te maken krijgen met pestgedrag. Bijna 1 op de 6 meldingen (15,6%, 2018) ging over pesterijen op de werkvloer. In 2017 was dit nog slechts 13%. Gevolgen van pesterijen zijn mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie angst en post-traumatische stress. Werkgevers lijden hier ook onder, werknemers die gepest worden zijn minder betrokken, minder productief en hebben sneller de neiging om zich ziek te melden of de onderneming te verlaten.

Naast een luisterend oor door een vertrouwenspersoon of preventieadviseur kan je zelf enkele maatregelen nemen om beter om te gaan met pesterijen.

  • Beheers je gevoelens en handel niet emotioneel

Pestkoppen houden ervan mensen emotioneel te manipuleren. Wees kalm en denk logisch na en weet hoe je moet omgaan in deze situaties.

  • Geef jezelf niet de schuld

Uit onderzoek blijkt dat het niet jouw schuld is, maar de persoon die dit aangedaan heeft. Verlies nooit je zelfvertrouwen en voel je nooit incompetent.

  • Informeer jezelf

Het bedrijfsbeleid inzake pesten, zoals wat legaal kan worden gedaan. Hoe meer je weet over pesten, hoe beter je ermee kunt omgaan.

  • Bewaar alles, schrijf het op

Wat, waar, wanneer en hoe deze zijn voorgevallen. Schrijf het op in je dagboek of pc/laptop en laat het nooit achter op kantoor. Bewaar de e-mails, notities en overhandig ze aan de HR Manager als het zover is.

Door bovenstaande tips toe te passen en hiermee rekening te houden in de toekomst kan je je al beter beschermen tegen pesterijen. Steeds meer mensen gaan hun problemen melden bij een vertrouwenspersoon om verdere stappen te nemen. Op juridisch vlak worden werknemers beter beschermd dan ooit.