Dag van gelijk loon

Dag van gelijk loon

De Amerikaanse Equal Pay Day vraagt om op deze dag over de hele wereld extra actie te ondernemen om de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen te dichten.  

Een vrouw moet extra hard werken om evenveel te verdienen als een man. De Equal Pay Day kan van datum verschillen, naargelang de diepte van de loonongelijkheid in het organiserende land.


Equal Pay Day werd voor het eerst in het leven geroepen door NCPE (National Committee on Pay Equity). De eerste Equal Pay Day werd in 1996 georganiseerd in de Verenigde Staten. Ze hielden een mars in Washington en riepen zoveel mogelijk vrouwen- en burgerorganisaties, vakbonden, mensenrechtengroepen en anderen groepen om deel te nemen. De media werd belicht met deze tocht en dit werd een jaarlijks terugkerend fenomeen.


De Belgische Equal Pay Day wordt sinds 2005 georganiseerd door de progressieve vrouwenbeweging zij-kant. Dit jaar tijdens de zeventiende editie van Equal Pay Day vragen ze om de zaken eerlijk te verdelen thuis, voor eerlijkere kansen op het werk.

COVID-19 heeft deze ongelijke taakverdeling alleen maar vergroot. Tijdens de schoolsluitingen en het verplicht telewerken zijn er een heleboel zorgtaken bijgekomen. Het Europees Parlement over de gender impact concludeerde dat telewerkende moeders per dag maar liefst anderhalf uur langer voor de kinderen zorgen dan telewerkende vaders.

Uit recente cijfers werd vastgesteld dat vrouwen op jaarbasis nog steeds 23% minder verdienen dan mannen. Ze moeten hiervoor 84 dagen langer werken om hetzelfde loon te verdienen. De progressieve vrouwenbeweging zij-kant publiceert de loonkloofcijfers per regio. In Antwerpen ligt dit cijfer het hoogst op 16% en het kleinste verschil vormt zich in Brussel en Vlaams-Brabant (11%).

Hoe Equal Pay Day vieren?

De dag van gelijke beloning kan het best worden gevierd door het bewustzijn te vergroten van de voortdurende strijd die vrouwen voeren om gelijk loon voor gelijk werk te krijgen. Onderzoek uw tijdgenoten en hun respectievelijke  loon en bekijk of ze gelijk betaald worden voor hetzelfde werk dat ze doen.

Als u onevenwichtigheden aantreft die duidelijk verband houden met het geslacht, neem dan contact op met uw vakbondsvertegenwoordiger of uw werkgever en vraag hoe dit loonverschil is vastgesteld. Equal Pay Day is uw kans om uw loonkwesties te laten horen.